Industrie Lisa Poland Sp.zo.o

A point of reference for Eastern Europe automotive market

Since 2008 our Polish subsidiary is producing and supporting automotive customers located in the area.

Industrie Lisa Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Fugasówce (ul. Kolejowa 20, 42-440 Ogrodzieniec) jest beneficjentem dofinansowania ze strony Funduszy Europejskich w ramach działania. 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, realizowanych w ramach projektu pod nazwą: „Dotacja na kapitał obrotowy dla Industrie Lisa Poland Sp. z o.o. w Fugasówce” (POIR.03.04.00-IP.03-00-001/20).
Projekt dotyczy wsparcia Spółki w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia
bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły w Spółce wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)
Celem projektu jest utrzymanie działalności Spółki.
Wartość projektu wynosi 125 738,58 zł, z czego 100% to wkład Funduszy Europejskich